• 0(342) 360 1200 - 3371

Aynı pazarı paylaşan markaların etik sınırlar içerisinde rekabet ettiği, aynı pazarda varlıklarını başarıyla sürdürdüğü, hedef kitlelerini her mecrada yakalayıp, onlarla iletişim kurduğu ortamları amaçlayan firmaların temel hedefi bu doğrultuda akademik eğitimle donatılmış ve bu eğitimi gerçek düzlemde uygulamayla desteklemiş, yeniliklere açık ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden reklam çalışanlarına sahip olmak yönünde şekillenmelidir. Bu doğrultuda öğrenim gören reklamcı adayları iletişim ve diğer disiplinlerle örüntülü  hazırlanmış bir ders havuzundan akademik öğrenimlerini tamamlamaktadır. Böylece öğrenciler firmaların çok boyutlu iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma erişmek için tasarımdan pazarlamaya, reklam stratejisi geliştirme, medya planlama, metin yazarlığı, görsel tasarım ve dijital iletişim alanlarında kendilerini geliştirme olanağı bulmaktadır.

 

Diğer taraftan akademik anlamda bilgi birikimi sağlayan öğrenciler bu bilgi birikimini reel düzlemde kullanma sürecine geçmeden önce bir yandan uygulama alanında başarılı reklamcılardan seminer ve söyleşiler ile öngörü edinmekte ve kendilerinin mesleğin zorluklarına hazırlamakta diğer taraftan uygulamaya geçirilen atölyede grup çalışmaları ile  eğitim döneminde deneyim kazanma fırsatı bulmaktadır.

 

Özetle unutulmamalıdır ki reklamcılık hem teknolojik yenilikleri ve değişimleri çok yakından gözlemleme, uygulamaya koyma hem de hedef kitleyi sürekli analiz ederek takip etmek gerektiren bir alandır. Bu nedenle bölümün amacı firmaların ve tüketicilerin beklentilerine cevap verecek çok çalışan ve başarıya inanan, yaratıcı, özgüven sahibi, meslektaşlarının haklarını mesleki etik değerleri göz ardı etmeyen, sosyal sorunluluk bilinci taşıyan reklamcılar yetiştirmek olmalıdır.

 

Bölümümüz İletişim Fakültemizdeki diğer bölümlerle birlikte  02.11.2010 tarihinde  kurulmuş ancak henüz öğrenci kabulüne başlanmamıştır.