• 0(342) 360 1200 - 3370

MEHMET SÜLÜ
Öğrenci İşleri - Bölüm Sekreteri

Telefon: (0342) 211 6666 - 6961
E-Posta: gaun.hit@gantep.edu.tr