• 0(342) 360 1200 - 3371

FAKÜLETMİZİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNDE BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ YAPILACAKTIR. BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN ADAYLAR BAŞVURULARINI 10-15 ARALIK 2021 TARİHLERİNDE İİLGİLİ BÖLÜM SEKRETERLİKLERİNE YAPACAKLARDIR.

SEÇİM YAPILACAK BÖLÜMLER

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ ADAYLARINDA ARANACAK NİTELİKLER

MADDE 6– (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaklı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.