• +90 342 211 6666 -Dahili: 6753


  DEKANLIK
 

   
 
  Prof.Dr. Zeynep HAMAMCI

  Dekan V.
 

 
 
(0342) 211 6666 - 6761

 
  hamamci@gantep.edu.tr


  Doç.Dr. Fuat USTAKARA
 
Dekan Yardımcısı
 

 
  (0342) 211 6666 - 6775

  
  fuatustakara@gmail.com

  
  Dr. Öğretim Üyesi Emine ŞAHİN
  Dekan Yardımcısı
 

 
 
(0342) 211 6666 - 6676

 
  eminesahin2001@gmail.com


  GAZETECİLİK
 

   

   Doç.Dr. Mesut YÜCEBAŞ
   
Gazetecilik Bölüm Başkanı
 
  (0342) 211 6666 - 6941   mesut.yucebas@gmail.com

  Doç.Dr. Gökhan GÖKGÖZ
 

  
  (0342) 211 6666 - 6899

  
  gokhangokgoz@gantep.edu.tr


  Dr. Öğretim Üyesi Semiray YÜCEBAŞ
 

 
 
(0342) 211 6666 - 6788

  
  semirayyucebas@gmail.com


  Arş.Gör. Meral MADAK (ÖYP)
 

  (0342) 211 6666 - 6851

  
  meralmadak@gmail.com


  Arş.Gör. Hakan AYAZ
  (ÖYP - Anadolu Üniversitesi)

 

  (0342) 211 6666 - 6753

  ayaz.ay@gmail.com


  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
 

   

  Doç.Dr. Fuat USTAKARA
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı
 

  
  (0342) 211 6666 - 6775

  
  fuatustakara@gmail.com


  Dr. Öğretim Üyesi Bayram Oğuz AYDIN
  

 
  (0342) 211 6666 - 6849

  
  b.oguzaydin@gmail.com


  Dr. Öğretim Üyesi Emine ŞAHİN
 

 
 
(0342) 211 6666 - 6676

  
  eminesahin2001@gmail.com


  Arş.Gör.Dr. Oğuz GÖKSU
 

  
  (0342) 211 6666 - 6992

  
  oguzgoxsu@gmail.com


  Arş.Gör. Emir TÜRKOĞLU
  (ÖYP - Gazi Üniversitesi)

 

  (0342) 211 6666 - 6753

  turkoğluemir90@gmail.com


  RADYO, TV ve SİNEMA
 

   
  
  Doç.Dr. M. Emre KÖKSALAN
 
Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı
 

 
  (0342) 211 6666 - 6800

  
  koksalan@gantep.edu.tr


   Dr. Öğretim Üyesi O. Özgür GÜVEN
 

  (0342) 211 6666 - 6762

  
  oguven@gantep.edu.tr


  Arş.Gör. Çağlar AKTEMUR
 

  (0342) 211 6666 - 6753

  caglaraktemur@gmail.com


  Arş.Gör. Nazlı AKBAŞ
 
  (0342) 211 6666 - 7434   nazakbas@gmail.com


  İLETİŞİM ENFORMATİĞİ
 

   

  Dr. Öğretim Üyesi Bayram Oğuz AYDIN
  İletişim Enformatiği Bölüm Başkanı
 

  
  (0342) 211 6666 - 6849

  
  b.oguzaydin@gmail.com


  REKLAMCILIK
 

   

  Dr. Öğretim Üyesi Emine ŞAHİN
  Reklamcılık Bölüm Başkanı
 

 

  (0342) 211 6666 - 6676

  
  eminesahin2001@gmail.com

 
  Arş.Gör. Adil BİCAL
  (ÖYP - Anadolu Üniversitesi)

 

  (0342) 211 6666 - 6753

  adilbical@gmail.com


  Arş.Gör. Şaduman Şeyma GÖKDEMİR
  (ÖYP - Anadolu Üniversitesi)

 

  (0342) 211 6666 - 6753

  ssgokdemir@anadolu.edu.tr