• 0(342) 360 1200 - 3371

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2023

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU DUYURUSU

 

1- Kariyer kapısı sistemi üzerinden başvuru yapılır.

2- Staja kabul edilen öğrenciler tarafından linkte bulunan Dilekçe  doldurulacak.

3- Staj yapacak öğrenciler doldurulan form ve dilekçe ile staj yapacakları kuruma başvuracaklar.

4- Kabul edilen öğrenciler için staja başlayacakları kuru tarafından, Üniversitemiz Rektörlüğüne resmi yazıyla bilgi verilecek.

5- Gelen yazı üzerine öğrencilerin SGK girişleri Dekanlığımız tarafından yapılacaktır. İlgili kurumdan yazı gelmediği taktide SGK girişleri yapılamayacağından staj başlamamış olacaktır.

6- Başvurular

2-31 Mayıs      2023

1-30 Haziran   2023

3-31 Temmuz 2023

1-31 Ağustos  2023

1-29 Eylül       2023  tarihleri arasından birini seçecektir. (20 iş gününü kapsayacak şekilde)

NOT:

*Program kapsamında staj yapacak öğrencilerin; staj süresi boyunca yükseköğretim öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda staj yapacağı sürede mezun durumunda ise stajına başlayamaz.

*Her bir öğrenci, Program kapsamında akademik yıl içerisinde en fazla bir kez staj yapabilir.

*4. Sınıf öğrencileri sadece Mayıs ve Haziran seçeneklerini işaretleyebilir.