• 0(342) 360 1200 - 3371


  Program
 
  Koordinatör   Telefon   E-Posta

  Farabi
 
  Doç. Dr. Mesut YÜCEBAŞ   (0342) 360 1200 - 3384   mesut.yucebas@gmail.com

  Erasmus
 
  Doç. Dr. Gökhan GÖKGÖZ   (0342) 360 1200  - 3381   gokgozgokhan@yahoo.co.uk

  Mevlana
  
  Dr. Öğretim Üyesi Semiray YÜCEBAŞ   (0342) 360 1200  - 3380   semirayyucebas@gmail.com