• 0(342) 360 1200 - 3371

Dekan Yardımcılarının Görevleri

 

DoçDr. Hakan AYAZ

 

 1. Ders programlarının düzenlenmesini, kontrolünü ve ilanını sağlamak
 2. Bölüm ve Yönetim ve Fakülte Kurullarının kontrolünü yapmak
 3. Akademik personelin yıllık izinlerinin takibi ve kontrolünü yapmak
 4. Ek ders formlarının kontrolünü yapmak
 5. Faaliyet raporlarının, stratejik planların hazırlanmasını sağlamak
 6. Sınav programlarının düzenlenmesini, kontrolünü ve ilanını sağlamak
 7. Bölümlerin ders açma/kapama taleplerinin dekanlıkça görüşülmesini sağlamak
 8. Yatay geçiş başvuru işlemlerinin, komisyonların oluşturulmasını ve takibini yapmak
 9. Jüri Sözlü Sınavlarının koordine edilmesi
 10. Özel öğrenci başvuru işlemlerinin komisyonların oluşturulmasını ve takibini yapmak
 11. Fakülte vizyon ve misyonunun geliştirilmesinin takibini yapmak
 12. Kalite Birim Temsilcisi olarak görev yapmak
 13. Soruşturma dosyalarının takibini yapmak, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek
 14. Farabi, Erasmus, Mevlana Programlarının işleyişiyle Bölümlerle koordineli olmak
 15. Akademik Kurul sunularını hazırlamak
 16. Akademik Teşvik işlemlerinin takibini yapmak
 17. İlgili kanun ve yönetmelikle Dekan tarafından verilecek görevleri yapmak ve işleyişlerde Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışmak.

 

Dr.Öğr.Üyesi Süleyman ŞAHAN

 

 1. Bölüm web sayfalarının güncellenmesini sağlamak
 2. Fakülte web sayfasının güncellenmesini sağlamak
 3. Akademik personelin YÖKSİS girişlerinin takibi ve güncellenmesini sağlamak
 4. Danışmanlık sisteminin takibini yapmak
 5. Oryantasyon programının takibini yapmak
 6. Mezuniyet programının takibini yapmak
 7. TDP Temsilcisi olarak görev yapmak
 8. Uygulamalı Birimlerin çalışmasını sağlamak
 9. Öğrenci Kulubü işleyişinin takibini yapmak
 10. Öğrenci temsilciliği seçimini koordine etmek, temsilcilerle ilgili çalışmalara başkanlık etmek
 11. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak
 12. İlgili kanun ve yönetmelikle Dekan tarafından verilecek görevleri yapmak ve işleyişlerde Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışmak