• 0(342) 360 1200 - 3371


Genel Bilgiler

Yirminci yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde Edward Bernays ve Ivy Lee öncülüğünde  meslekleşen halkla ilişkiler, bir kurum ile o kurumu etkileyen insan grupları arasındaki iletişim çalışmalarının bütünüdür. Halkla ilişkiler uygulamaları; gündem yönetimi, itibar yönetimi, algı yönetimi, kriz iletişimi, kurumsal imaj ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi geniş bir çalışma ağını içermektedir. Halkla ilişkiler, iletişim ağıyla donanmış günümüz iş dünyasının önemi gittikçe artan yönetsel bir fonksiyonudur. 


Halkla ilişkiler birimi, disiplinler arası bir yönelimle öğrencileri temel iletişim kuramları ve halkla ilişkiler uygulamalarıyla eğitmek amacını taşımaktadır. Sosyal bilimlerin birçok alanından yararlanılan eğitim sürecinde halkla ilişkiler uygulamalarına dönük pratik yeteneklerin öğrencilere kazandırılması için gerekli uygulama ders içeriği de önem taşımaktadır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 50 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır.