• 0(342) 360 1200 - 3371

 

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren fakültemizin vizyonu coğrafi konumundan dolayı gerekli hassasiyetleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmeleri öğrenim programına dahil ederek, her dilde ve etnik yapıda öğrenci profiline sahip, yüksek standartlarda halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren, faaliyetleri ile iletişim alanında önemli ödüllere aday gösterilen ve ödüller alan bir kurum olarak diğer fakülteler arasında farkındalık oluşturmaktır.