• 0(342) 360 1200 - 3371

                                                                

                                                                          Prof. Dr. Devrim Özkan  

                                                                                       Dekan V.

    

       Dr.Öğr.Üyesi Süleyman Şahan    

         Dekan Yardımcısı      

           

     

                                                                         Doç.Dr.  Hakan Ayaz 

     Dekan Yardımcısı