• 0(342) 360 1200 - 3371

 

Kurumun kaynakları doğrultusunda kurum kültürünü benimsemiş eğitim öğretim kadrosuyla, toplumsal değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, edindiği teorik bilgileri uygulamayla pekiştiren, ulusal ve uluslar arası düzeylerde etkin görev üstlenecek, yenilikleri yakından takip ederek gerektiğinde pratiğe dökebilecek, sorun çözebilecek, doğru kararlar almada yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu noktada Gaziantep Üniversitesi üst kimlikte fakültemiz, interdisipliner çalışmalardan elde edinilen kazanımlarla, bölgede tek olma ayrıcalığını kullanarak ve teknolojiyi yakından takip ederek iletişim alanında belirleyici olma misyonunu üstlenmektedir.