• 0(342) 360 1200 - 3371


  Program
 
  Koordinatör   Telefon   E-Posta

  Farabi
 
  Dr. Öğretim Üyesi Oğuz GÖKSU   (0342) 360 1200 - 3369  oguzgoxsu@gmail.com

  Erasmus
 
  Dr. Öğretim Üyesi B. Oğuz AYDIN   (0342) 360 1200 - 3388   b.oguzaydin@gmail.com

  Mevlana
  
  Dr. Öğretim Üyesi Emine ŞAHİN    (0342) 360 1200 - 3372   eminesahin2001@gmail.com