• 0(342) 360 1200 - 3371


  Program
 
  Koordinatör   Telefon   E-Posta

  Farabi
 
  Dr.Öğr. Üyesi Semiray YÜCEBAŞ  0342- 3601200 - 3380   semirayyucebas@gmail.com

  Erasmus
 
  Arş.Gör. Derya BAŞAKCI  0(342) 360 1200 - 2954   deryakirac10@gmail.com

  Mevlana
  
  Doç.Dr. Fuat USTAKARA  0(342) 360 1200 - 3387    fuatustakara@gmail.com