• 0(342) 360 1200 - 3371

Değişen teknolojinin etkileri göz önünde bulundurulduğunda, iletişim ve medyadaki değişmeler, kitle ve medya arasındaki etkileşim de biçimsel değişimler meydana getirmektedir. Bu değişim gazetecilik için, haberin kaynağı olan verinin işlenmesini, düzenlenmesini, iletilmesini ve sonrasındaki etkileşimin incelenmesinde kullanılacak yöntemleri farklılaştırmıştır. Gazetecinin görevi bu değişimlerin sürekli yakınında olarak kitlenin iletişim ihtiyaçlarını, haber alma ihtiyacını karşılayan kişidir. 

 

Gazetecilik bölümünün amacı; iletişim ve medya teknolojilerindeki bu değişimleri takip edebilen, gazeteciliğin gerekliliği olan disiplinlerarası etkilişimi gerçekleştirebilen, yaratıcı, basın ahlakını hiçbir zaman unutmayan, sorumluluk sahibi, Türkçe'yi iyi kullanabilen, toplumsal sorunlara duyarlı, araştırmacı geleceğin medya mensuplarını yetiştirebilmektir.

 

Gazetecilik Bölümü'ne ortalama 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler kuramsal temel kazanmalarının yanı sıra, üretecekleri projelerle de uygulama fırsatı bulabilmeleri hedeflenmektedir.