• 0(342) 360 1200 - 3371

* Yabancı öğrenci sayısını arttırmak
* Radyo, televizyon program hazırlama, sunma eğitimi vererek yaratıcılıklarını geliştirecek stratejiler belirlemek
* Televizyon, gazete, sinema ve radyo mecralarından aktif olarak faydalanmalarını sağlamak
* Geleceğin iletişim profesyonellerini teorik ve uygulamalı eğitim ile donatarak yetiştirmek
* Yerel medya ve halkla ilişkiler ajanslarına gezi düzenleyerek öğrencilere uygulama alanlarını tanıtmak
* Kurum içi ve kurum dışı eğitime yönelik proje geliştirerek fakülte öğrencilerini bu projelere dahil etmek