• 0(342) 360 1200 - 3371

Gaziantep Üniversitesi coğrafik olarak stratejik öneme sahip bir bölgededir. Özellikle Ortadoğu'dan gelen öğrencilerin dil dışında kültürel oryantasyonlarını sağlama, iletişim becerilerini geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin potansiyeli yüksektir.  Bölgede iyi bir imaja sahip Gaziantep Üniversitesi ekonomik olanakları bakımından İletişim Fakültesi'ni geliştirme kapasitesine sahiptir.

 

Gaziantep Üniversitesi'nin kurumsal düzeyde gelişmiş teknik olanaklarıyla ve artan öğrenci potansiyelini karşılayacak düzeyde yeterli kapasiteyi taşıması nedeniyle İletişim Fakültesi'ne birçok yeni açılan fakülteden daha donanımlı bir fakülte olma olanağı tanınmaktadır.

 

Kuruluş tarihi açısından eski bir üniversites olması ve iyi bir imaja sahip olması kurum üst kimliğinden ve imajından faydalanma olanağı sunmaktadır.

 

Gaziantep Üniversitesi'nin öğrenci ve çalışanlarının etnik ve dil yapılarındaki farklılık fakültemizin uygulamalarına da yansımakta, kültürel zenginlikleri hedef alan çok sayıda projenin üretilmesinde kaynak olşturmaktadır.

 

Gaziantep Üniversitesi'nin projeleri desteklemede gösterdiği gayret, yeni ve yaratıcı çalışmaların oluşmasında etkili olmaktadır.